ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ป่าชุมชนห้วยต้นค่า
  หน่วยงาน : อบต.ฝายแก้ว
  ชื่อโครงการ : ป่าชุมชนห้วยต้นค่า
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-07-12
  สถานที่ปลูก : หมู่ 11 ตำบล ฝายแก้ว อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ฝายแก้ว
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
329 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา (526,937 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th