ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ถนนเส้นทางเข้าตำบลหนองเมือง ตั้งแต่สะพานข้ามคลองชลประทาน ถึง ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเมือง
  หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
  ชื่อโครงการ : ถนนเส้นทางเข้าตำบลหนองเมือง ตั้งแต่สะพานข้ามคลองชลประทาน ถึง ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเมือง
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2019-03-01
  วันที่สำรวจ : 2019-03-01
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล หนองเมือง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเมือง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ทองอุไร 1 0.0476 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
29 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา (47,343 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.05
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th