ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดปทุมธาราราม
  หน่วยงาน : ทสจ.ระนอง
  ชื่อโครงการ : สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดปทุมธาราราม
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2020-08-07
  สถานที่ปลูก : หมู่ 5 ตำบล กะเปอร์ อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล กะเปอร์
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สาละ 56 121.6919 0.00
พิกุล 24 32.6785 0.00
กฤษณา 22 15.4708 0.00
ชมพู่ 15 11.6876 0.00
มะหาด 12 41.9604 0.00
เงาะ 8 6.1157 0.00
มะหวด, กำชำ 6 7.8482 0.00
กระถินเทพา 6 32.0848 0.00
พะยูง 5 1.0531 0.00
มะตูม 5 7.8763 0.00
มะขาม 5 15.5918 0.00
ไทร 4 56.6894 0.00
ตะเคียนทอง 4 39.9991 0.00
มะม่วง 3 0.2083 0.00
ยางนา 3 7.1609 0.00
ยอป่า 3 2.3186 0.00
มะเฟือง 3 0.4325 0.00
อินทนิล 3 16.2242 0.00
หว้า 3 48.2810 0.00
ทุเรียน 3 5.6962 0.00
อื่นๆ 3 19.5952 0.00
สะตอ 3 19.2507 0.00
มะขามเทศ 2 1.1395 0.00
จำปาดำ 2 9.6615 0.00
จำปี 2 1.5349 0.00
สำโรง 2 7.3143 0.00
โพธิ์ 2 27.6132 0.00
จันทน์หอม 2 21.8592 0.00
จำปา 1 1.2791 0.00
มะละกอ 1 0.1030 0.00
โมกมัน 1 7.3471 0.00
ตะแบก 1 2.9026 0.00
พญาไม้ 1 5.5923 0.00
มังคุด 1 1.7719 0.00
จำปาสีทอง 1 1.9276 0.00
ลีลาวดี 1 1.5508 0.00
มะเดื่อกวาง 1 0.2136 0.00
สาเก 1 3.1522 0.00
พญาสัตบรรณ 1 2.9516 0.00
อโศก 1 5.0610 0.00
ละไม 1 0.3478 0.00
ราชพฤกษ์ 1 1.2791 0.00
กระถิน 1 2.0079 0.00
มะปริง 1 7.3471 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 0 งาน 95 ตารางวา (6,781 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
623.87
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th