ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดตโปทาราม
  หน่วยงาน : ทสจ.ระนอง
  ชื่อโครงการ : สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดตโปทาราม
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2020-07-24
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง ระนอง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
จิกทะเล 10 11.0123 0.00
อโศกน้ำ 8 8.7175 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 7 1.6667 0.00
จิกน้ำ 7 6.6267 0.00
พิกุล 6 5.6747 0.00
ยางนา 5 2.5358 0.00
สมอไทย 4 2.5614 0.00
หูกวาง 4 35.5364 0.00
ขนุน 4 7.2558 0.00
พญาสัตบรรณ 4 9.8571 0.00
พลับพลา 3 4.7216 0.00
มะเดื่อกวาง 3 8.2450 0.00
กระท้อน 3 15.4231 0.00
โพธิ์ 2 50.4293 0.00
มะขาม 2 6.3060 0.00
มังคุด 2 1.2099 0.00
เฉียงพร้านางแอ 2 2.3591 0.00
เหรียง 2 7.4757 0.00
สะตอ 2 8.8088 0.00
ยอป่า 2 2.9019 0.00
มะเดื่อปล้อง 1 0.2692 0.00
สะเดาเทียม 1 3.1014 0.00
หูกระจง 1 1.2791 0.00
ตะแบกเปลือกบาง 1 2.2160 0.00
ทองหลาง 1 1.1227 0.00
ลำไย 1 2.0899 0.00
ประดู่ป่า 1 16.4367 0.00
ราชพฤกษ์ 1 3.3069 0.00
สะเดา 1 0.2547 0.00
สาละ 1 0.1762 0.00
ไทรใบสามเหลี่ยม 1 4.4346 0.00
คำแสด 1 4.5565 0.00
ตีนนก 1 7.0378 0.00
มะม่วง 1 0.2386 0.00
มะขามป้อม 1 0.2136 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
3 ไร่ 0 งาน 36 ตารางวา (4,944 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
246.06
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th