ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดบ้านหงาว
  หน่วยงาน : ทสจ.ระนอง
  ชื่อโครงการ : สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดบ้านหงาว
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2020-07-29
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หงาว อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล หงาว
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
โพธิ์ 14 167.4885 0.00
กฤษณา 12 8.0475 0.00
ชะเมา 11 21.1836 0.00
อินทนิล 9 20.2998 0.00
โสก 9 26.3194 0.00
สะเดาเทียม 9 31.4430 0.00
ราชพฤกษ์ 9 13.8885 0.00
กันเกรา 8 12.6780 0.00
ประดู่ 7 4.0909 0.00
ขนุน 5 9.5106 0.00
ประดู่บ้าน 5 9.1398 0.00
เหรียง 5 13.6638 0.00
ส้าน 4 4.9811 0.00
เสลา 3 6.2842 0.00
หูกวาง 3 25.7883 0.00
สาละ 3 1.5609 0.00
หูกระจง 2 2.2470 0.00
ตะลิงปลิง 2 0.1919 0.00
จำปา 2 2.1297 0.00
อื่นๆ 2 3.1032 0.00
กระทิง 2 0.4700 0.00
พญาสัตบรรณ 2 0.5361 0.00
ชมพู่มะเหมี่ยว 2 1.6851 0.00
ตะเคียนทอง 2 4.6505 0.00
ตะเคียนชันตาแมว 1 3.1522 0.00
สัก 1 0.9398 0.00
มะขาม 1 1.1531 0.00
แคนา 1 1.4116 0.00
มะฮอกกานี 1 8.9941 0.00
นนทรี 1 0.5998 0.00
บุหงาส่าหรี 1 2.9026 0.00
บุนนาค 1 4.4346 0.00
พิกุล 1 6.5866 0.00
สะเดา 1 8.9941 0.00
ไทรใบกลม 1 18.4934 0.00
ไทรใบสามเหลี่ยม 1 18.4934 0.00
ปีบ 1 0.7893 0.00
ชมพู่ 1 1.5154 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
5 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา (8,482 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
469.84
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th