ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดนกงาง
  หน่วยงาน : ทสจ.ระนอง
  ชื่อโครงการ : สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดนกงาง
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2020-08-10
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ราชกรูด อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ราชกรูด
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พะยูง 51 9.3609 0.00
ตะเคียนทอง 28 11.0778 0.00
มะม่วง 24 10.8476 0.00
อินทนิล 10 0.8412 0.00
กระถินเทพา 8 10.1730 0.00
น้ำเต้าอินเดีย 8 1.8038 0.00
ทุเรียน 7 25.1082 0.00
ลองกอง 6 2.2198 0.00
พญาสัตบรรณ 5 26.8330 0.00
มะขาม 5 44.4692 0.00
หูกระจง 5 5.4276 0.00
มะขามป้อม 5 24.5602 0.00
ลำดวน 4 0.7174 0.00
กระทิง 4 3.5237 0.00
ราชพฤกษ์ 4 6.3798 0.00
โพธิ์ 3 22.1470 0.00
สะเดา 3 2.5434 0.00
สะตอ 3 21.3055 0.00
มังคุด 3 2.3825 0.00
สัก 3 0.8879 13,200.00
อบเชยไทย,เชียดใหญ่ 2 0.6493 0.00
ปรงเขาชะเมา 2 0.1750 0.00
มะเฟือง 2 3.1926 0.00
สาละ 2 1.1528 0.00
พิกุล 2 34.4671 0.00
ดอกแก้ว 2 0.3183 0.00
ขนุน 2 6.3077 0.00
ไทร 2 0.5780 0.00
สน 2 1.7543 0.00
พญาไม้ 2 0.4265 0.00
เงาะ 1 7.3471 0.00
มะกอกน้ำ 1 6.5866 0.00
มะปริง 1 6.8857 0.00
มะค่าโมง 1 0.0776 0.00
มะฮอกกานี 1 0.1219 0.00
ไห่ถัง 1 0.1122 0.00
พะยอม 1 0.0857 0.00
กระท้อน 1 22.0118 0.00
มะเดื่อกวาง 1 1.2153 0.00
ชมพู่มะเหมี่ยว 1 3.3594 0.00
อื่นๆ 1 0.0628 0.00
ลำไย 1 0.8407 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 0 งาน 91 ตารางวา (9,964 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
330.34
มูลค่าไม้เศรษกิจ
13,200.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th