ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดประทุมสาคร
  หน่วยงาน : ทสจ.ระนอง
  ชื่อโครงการ : สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดประทุมสาคร
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2020-08-14
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ละอุ่นเหนือ อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ละอุ่นเหนือ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พิกุล 10 3.1389 0.00
กัลปพฤกษ์ 9 2.9461 0.00
พะยูง 7 1.8145 0.00
ตะเคียนทอง 6 14.2307 0.00
โพธิ์ 4 17.0893 0.00
เหลืองปรีดียาธร 4 1.9859 0.00
มะม่วงหิมพานต์ 3 0.3251 0.00
มะขามป้อม 3 3.8489 0.00
เม่าหลวง 3 0.4128 0.00
จำปาดำ 2 0.4978 0.00
สาละ 2 3.9352 0.00
มะม่วงป่า 2 7.3199 0.00
ฝรั่ง 2 0.4012 0.00
ขนุน 2 8.4913 0.00
หว้าหิน 2 0.3540 0.00
เพกา 2 0.8462 0.00
สนฉัตร 1 0.6221 0.00
ข่อย 1 3.1014 0.00
มะฮอกกานี 1 0.2269 0.00
ทุเรียน 1 1.4458 0.00
จิกน้ำ 1 0.2008 0.00
เหลียง 1 33.0763 0.00
กระถินเทพา 1 2.4345 0.00
กันเกรา 1 0.2136 0.00
อบเชยไทย,เชียดใหญ่ 1 0.3647 0.00
บุนนาค 1 0.3151 0.00
จวง,เทพทาโร 1 0.2994 0.00
มะขาม 1 0.2406 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา (4,255 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
110.18
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th