ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดเกาะพยาม
  หน่วยงาน : ทสจ.ระนอง
  ชื่อโครงการ : สำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดเกาะพยาม
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2020-07-30
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล เกาะพยาม อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะพยาม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ปรงเขาชะเมา 79 280.4488 0.00
กฤษณา 28 15.7295 0.00
สะตอ 27 80.1931 0.00
ตีนนก 26 60.8215 0.00
พลับพลา 15 23.9644 0.00
สักหิน 11 21.0391 0.00
สมอไทย 10 51.0496 0.00
ส้าน 10 34.5479 0.00
มะม่วง 8 21.2015 0.00
ขนุน 7 12.2943 0.00
ไทร 7 6.3625 0.00
มะพลับ 7 4.8720 0.00
กระถินเทพา 7 3.9008 0.00
ยอป่า 6 2.0713 0.00
พะยูง 5 0.7219 0.00
อื่นๆ 5 31.5584 0.00
คำแสด 5 20.8577 0.00
หูกวาง 5 1.0907 0.00
ปอป้าย, ปอทะเล 5 5.2813 0.00
หัน,เลือดแรด 5 14.8093 0.00
มะม่วงป่า 4 18.8146 0.00
มะกล่ำต้น 4 5.1374 0.00
ดำตะโก 4 4.2373 0.00
มังคุด 3 0.2100 0.00
ชะมวง 3 7.5652 0.00
พันจำ 3 8.9990 0.00
ไกร 3 0.5333 0.00
มังตาล, พังตาล 3 15.4379 0.00
เม่าหลวง 3 0.6296 0.00
ตะคร้ำ 3 1.0940 0.00
มะเดื่อปล้อง 2 0.7696 0.00
กะแซะ 2 15.3601 0.00
จิก 2 3.2307 0.00
แดง 2 23.2651 0.00
สมอพิเภก 2 7.2198 0.00
ขี้หนอน 2 10.5841 0.00
เฉียงพร้านางแอ 2 21.1108 0.00
พุทรา 2 0.7591 0.00
กระถิน 2 0.3295 0.00
ราชพฤกษ์ 2 2.9119 0.00
ไทรใบสามเหลี่ยม 2 2.8806 0.00
ตะขบป่า 2 0.4697 0.00
จำปาดำ 1 2.3459 0.00
มะเดื่อกวาง 1 0.3313 0.00
มันขี้หนู 1 3.9065 0.00
ยางโอน 1 0.1122 0.00
สัก 1 0.0119 0.00
พลอง 1 0.8938 0.00
จำปี 1 0.3151 0.00
เสม็ดแดง 1 9.2557 0.00
มะหาด 1 1.2791 0.00
มะกอกน้ำ 1 1.0571 0.00
พญาสัตบรรณ 1 7.3471 0.00
พญามือเหล็ก 1 3.0511 0.00
นมวัว 1 0.5566 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
7 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา (11,874 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
874.83
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th