ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสุขภาพ(เทศบาลเมืองระนอง)
  หน่วยงาน : ทสจ.ระนอง
  ชื่อโครงการ : สวนสุขภาพ(เทศบาลเมืองระนอง)
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2020-09-03
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง ระนอง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ประดู่ 21 93.1607 0.00
พิกุล 21 31.6592 0.00
อโศก 13 9.3943 0.00
อินทนิล 13 39.4294 0.00
มะม่วง 12 74.2433 0.00
ขี้เหล็ก 8 15.8169 0.00
พลับพลา 6 36.6648 0.00
มะขาม 6 22.3287 0.00
งิ้ว 5 16.9898 0.00
ไทร 4 14.9465 0.00
หว้า 4 83.7457 0.00
ตะแบก 4 18.3579 0.00
ชะเมา 4 1.7340 0.00
มะหวด, กำชำ 3 1.1794 0.00
กระท้อน 2 4.7106 0.00
ชงโค 2 3.3858 0.00
ปีบ 1 1.2470 0.00
พุทรา 1 4.2548 0.00
โพธิ์ 1 0.0000 0.00
กระถิน 1 0.7152 0.00
มะม่วงป่า 1 5.2571 0.00
มะเดื่อกวาง 1 4.3742 0.00
เสลา 1 2.4345 0.00
นนทรี 1 8.6513 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา (10,875 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
494.68
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th