ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สำรวจพื้นที่สีเขียววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดระนอง
  หน่วยงาน : ทสจ.ระนอง
  ชื่อโครงการ : สำรวจพื้นที่สีเขียววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดระนอง
  วันที่ปลูก : 2019-09-11
  วันที่สำรวจ : 2019-09-11
  สถานที่ปลูก : หมู่ 5 ตำบล ราชกรูด อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ราชกรูด
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
หางนกยูงฝรั่ง 8 16.5654 0.00
หว้า 8 25.1334 0.00
ตะเคียนทอง 5 1.4958 0.00
มะพร้าว 3 0.2740 0.00
ลำดวน 3 0.7261 0.00
จวง,เทพทาโร 3 5.2714 0.00
ศรีตรัง 3 9.0786 0.00
สะตอ 3 4.4297 0.00
หมาก,หมากเหลือง 2 0.1520 0.00
ปาล์มน้ำมัน 2 0.2081 0.00
ปาล์มขวด 2 0.2458 0.00
ปาล์มจีน 2 0.2298 0.00
มะม่วง 2 6.6812 0.00
อินทนิลน้ำ 2 3.1602 0.00
ส้าน 2 11.1413 0.00
ยอ 2 1.3051 0.00
ทุเรียนผี(ช้างแหก) 2 5.9842 0.00
เนียง 2 3.7820 0.00
ชะมวง 2 7.4753 0.00
ตีนเป็ดขาว, ตีนเป็ดเล็ก 2 1.0354 0.00
ตะแบกเปลือกบาง 1 2.6112 0.00
อินทนิล 1 0.0159 0.00
หมากเขียว 1 0.0614 0.00
หมากนวล 1 0.0688 0.00
เต่าร้าง 1 0.0206 0.00
ปาล์มยะวา 1 0.0736 0.00
ปาล์มน้ำพุ 1 0.0760 0.00
ปาล์มพัด 1 0.0736 0.00
ช้างนาว 1 1.1530 0.00
จันทน์กะพ้อ 1 0.0052 0.00
ตาลฟ้า 1 0.3987 0.00
ค้อ 1 0.2180 0.00
ปาล์มแว็กซ์ 1 0.0437 0.00
ปาล์มหางกระรอก 1 0.1344 0.00
ปาล์มสิบสองปันนา 1 0.0411 0.00
อินทผาลัม 1 0.0488 0.00
พลองขี้ควาย 1 0.6512 0.00
สนแผง 1 0.0262 0.00
สนฉัตร 1 1.1512 0.00
ปรงป่า 1 0.1444 0.00
ขนุน 1 1.3728 0.00
ข่อย 1 0.0083 0.00
หูกวาง 1 3.4624 0.00
ตะแบก 1 6.1985 0.00
มะเดื่อปล้อง 1 0.0223 0.00
กระถิน 1 0.0492 0.00
ประดู่ 1 7.1281 0.00
ประดู่ป่า 1 10.4359 0.00
จำปี 1 0.3134 0.00
ไทรทอง 1 0.0569 0.00
เฉียงพร้านางแอ 1 0.6664 0.00
ไทร 1 0.0723 0.00
ยอป่า 1 0.0228 0.00
มะเฟือง 1 0.0174 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 1 งาน 29 ตารางวา (3,717 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
141.22
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th