ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ เพิ่มพื้นที่สีเขียว หมู่ที่ 3 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
  หน่วยงาน : ทสจ.ระนอง
  ชื่อโครงการ : เพิ่มพื้นที่สีเขียว หมู่ที่ 3 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
  วันที่ปลูก : 2020-08-12
  วันที่สำรวจ : 2021-11-19
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล ราชกรูด อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ราชกรูด
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะม่วงหิมพานต์ 152 0.6032 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา (10,774 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.60
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th