ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศาลากลาง พิษณุโลก
  หน่วยงาน : ทสจ.พิษณุโลก พิษณุโลก
  ชื่อโครงการ : ศาลากลาง พิษณุโลก
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-12-28
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร พิษณุโลก
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
อโศกอินเดีย 65 130.5083 0.00
ทองอุไร 42 10.4583 0.00
ประดู่ 24 204.7275 0.00
ปีบ 20 35.2413 0.00
พญาสัตบรรณ 19 193.0669 0.00
พิกุล 18 57.9283 0.00
มะพร้าว 13 30.4770 0.00
ฝาง 11 3.2059 0.00
นนทรี 11 253.1591 0.00
หมาก,หมากเหลือง 10 3.6894 0.00
สัก 9 21.0193 0.00
ตะแบก 6 2.3233 0.00
ปาล์มหางกระรอก 6 3.0246 0.00
ราชพฤกษ์ 6 44.5058 0.00
มะค่าโมง 5 16.5508 0.00
มะม่วง 4 22.8059 0.00
มะขาม 4 32.5244 0.00
พะยอม 4 14.5988 0.00
พะยูง 3 11.1496 0.00
ปาล์มน้ำพุ 2 4.6189 0.00
หว้า 2 3.2091 0.00
จำปี 2 0.6177 0.00
อินทนิล 2 0.7300 0.00
ปาล์มขวด 2 0.5080 0.00
ประดู่บ้าน 2 5.3072 0.00
เหลืองอินเดีย 2 1.3116 0.00
ตะขบ 2 0.1540 0.00
ปาล์มเป็ตติโค้ท 1 0.3072 0.00
สนยูอังกฤษ 1 2.6633 0.00
ไทร 1 9.2557 0.00
ก่วม 1 0.9210 0.00
อื่นๆ 1 12.8972 0.00
อินทนิลน้ำ 1 0.8148 0.00
ฝรั่ง 1 0.2841 0.00
ไทรย้อย 1 8.3151 0.00
ลีลาวดี 1 55.9896 0.00
มะยม 1 0.9183 0.00
จันทร์ผา 1 1.0542 0.00
ชำมะเลียง 1 1.7416 0.00
ขนุน 1 10.7147 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
15 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา (25,020 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
1,213.30
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th