ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม3
  หน่วยงาน : ทสจ.พิษณุโลก พิษณุโลก
  ชื่อโครงการ : โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม3
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-12-30
  สถานที่ปลูก : หมู่ 1 ตำบล ท่าทอง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ท่าทอง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
เสลา 608 72.1651 0.00
ปีบ 13 29.9848 0.00
ประดู่ 10 8.9040 0.00
ชิงชัน 9 14.0220 0.00
พะยูง 8 6.1236 0.00
ขี้เหล็ก 6 0.6013 0.00
อะร่าง นนทรีป่า 6 4.2696 0.00
จามจุรี 5 16.7912 0.00
สัก 4 0.7036 126,540.00
มะกล่ำต้น 3 1.6954 0.00
ขานาง 3 0.4277 0.00
กระเชา 3 0.6141 0.00
พิกุล 3 0.7810 0.00
ตะแบก 3 1.0292 0.00
มะขามป้อม 3 1.7297 0.00
โพธิ์ 3 8.1415 0.00
กระพี้จั่น 2 0.3566 0.00
ลำดวน 2 0.3712 0.00
ชมพู่ 2 0.1056 0.00
ทองกวาว 2 0.3973 0.00
สะเดา 1 1.3116 0.00
พญาสัตบรรณ 1 0.0761 0.00
มะขาม 1 0.6447 0.00
แดง 1 0.0000 0.00
อินทนิลน้ำ 1 1.7834 0.00
ราชพฤกษ์ 1 0.3874 0.00
หูกวาง 1 0.4422 0.00
ไทรใบสามเหลี่ยม 1 0.9569 0.00
ไทรย้อย 1 1.1562 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
646 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา (1,034,656 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
175.97
มูลค่าไม้เศรษกิจ
126,540.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th