ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะประชานิเวศน์ 3 ซ.8/3 แยก 12 ( สวนสน )
  หน่วยงาน : เทศบาลนครนนทบุรี
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะประชานิเวศน์ 3 ซ.8/3 แยก 12 ( สวนสน )
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-01-10
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร นนทบุรี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สน 17 8.8093 0.00
สัก 2 0.2087 91,200.00
ปีบ 1 0.1486 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 2 งาน 81 ตารางวา (1,122 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
9.17
มูลค่าไม้เศรษกิจ
91,200.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th