ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดธรรมบูชา
  หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
  ชื่อโครงการ : วัดธรรมบูชา
  วันที่ปลูก : 2022-01-19
  วันที่สำรวจ : 2022-01-19
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
อโศกอินเดีย 12 1.7149 0.00
พิกุล 8 10.3114 0.00
โสกพวง 7 21.1350 0.00
มะขาม 6 38.6794 0.00
หูกระจง 6 6.4049 0.00
ปาล์มหางกระรอก 6 2.6437 0.00
มะม่วง 6 22.9671 0.00
ประดู่ป่า 5 20.1647 0.00
ลีลาวดี 5 0.7409 0.00
กัลปพฤกษ์ 5 1.5370 0.00
อะร่าง นนทรีป่า 4 26.6841 0.00
มังคะ 4 26.6219 0.00
ราชพฤกษ์ 3 7.0292 0.00
สาละ 3 2.9819 0.00
ตะเคียนทอง 3 12.6597 0.00
สมอไทย 3 1.6298 0.00
ข่อย 3 11.9579 0.00
พญาสัตบรรณ 3 19.6346 0.00
สารภีทะเล 3 5.1253 0.00
ชมพู่ 2 1.4713 0.00
อินทนิลน้ำ 2 2.9845 0.00
กะลิง 2 1.4157 0.00
มะม่วงป่า 2 19.5290 0.00
อินทนิลบก 2 2.7233 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 2 3.9814 0.00
ขนุน 1 0.3998 0.00
ชมพู่น้ำดอกไม้ 1 0.2636 0.00
ศรีตรัง 1 0.2692 0.00
ดอกแก้ว 1 0.9210 0.00
มะปราง 1 0.1762 0.00
สนฉัตร 1 4.3143 0.00
ทองอุไร 1 0.1762 0.00
โพธิ์ 1 0.1533 0.00
มะเกลือ 1 2.3459 0.00
พะยูง 1 2.1316 0.00
งาไซ 1 0.1533 0.00
เกด 1 0.3998 0.00
มะกอกป่า 1 0.8671 0.00
ปีบ 1 0.6221 0.00
มะรุม 1 0.2406 0.00
อบเชยไทย,เชียดใหญ่ 1 0.5566 0.00
โสก 1 0.6447 0.00
มะพูด 1 2.2589 0.00
เสลา 1 0.4180 0.00
สารภี 1 0.6678 0.00
จันทน์หอม 1 4.8054 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา (10,776 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
295.51
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th