ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดจันทร์ตะวันออก
  หน่วยงาน : ทสจ.พิษณุโลก พิษณุโลก
  ชื่อโครงการ : วัดจันทร์ตะวันออก
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-02-01
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร พิษณุโลก
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ประดู่ 15 95.6428 0.00
หูกระจง 14 38.7061 0.00
ลีลาวดี 13 34.4902 0.00
ยางนา 12 16.8485 0.00
สัก 9 8.2567 0.00
สาละ 8 21.2916 0.00
มะม่วง 7 13.0168 0.00
อโศกอินเดีย 6 6.5898 0.00
ตะเคียนทอง 6 16.7256 0.00
ปาล์มหางกระรอก 5 1.7525 0.00
โพธิ์ 5 253.9001 0.00
พิกุล 5 22.7065 0.00
ลำดวน 4 7.8699 0.00
ไทร 4 16.8365 0.00
ราชพฤกษ์ 3 7.2076 0.00
มะขาม 3 13.8674 0.00
สะเดา 3 13.2244 0.00
มะค่าโมง 3 4.0392 0.00
มะดัน 3 0.3581 0.00
เหลืองปรีดียาธร 2 6.1240 0.00
พญาสัตบรรณ 2 4.2842 0.00
หว้า 2 11.3385 0.00
เต่าร้าง 1 0.1883 0.00
จิกน้ำ 1 2.4122 0.00
กุ่มบก 1 4.1957 0.00
จันทน์หอม 1 7.5993 0.00
ขนุน 1 0.1982 0.00
ปีบ 1 16.6841 0.00
ดอกแก้ว 1 0.1340 0.00
จำปา 1 0.2296 0.00
พุด 1 0.2722 0.00
มะกรูด 1 2.7864 0.00
อินทนิล 1 1.1902 0.00
แคนา 1 0.1907 0.00
พะยูง 1 0.2033 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
15 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา (24,612 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
651.36
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th