ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ชุมชนบึงสีไฟตอนบน
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร
  ชื่อโครงการ : ชุมชนบึงสีไฟตอนบน
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-02-14
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะม่วง 58 51.7142 0.00
พญาสัตบรรณ 23 95.0218 0.00
ตะแบก 13 25.4601 0.00
มะพร้าว 8 6.8407 0.00
ขนุน 8 10.0901 0.00
ประดู่ 3 6.6234 0.00
หว้า 3 3.7614 0.00
ราชพฤกษ์ 3 5.1277 0.00
ข่อย 3 4.7577 0.00
มะขาม 3 12.3009 0.00
จามจุรี 3 62.4672 0.00
สะเดา 3 10.2335 0.00
ทองอุไร 3 0.4571 0.00
ชมพู่ 3 2.1459 0.00
เชอร์รี่ 3 1.1722 0.00
ตะกู 2 5.8051 0.00
อะโวคาโด 2 1.4303 0.00
มะรุม 2 5.3676 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 2 7.4649 0.00
ลีลาวดี 2 2.7249 0.00
ดอกแก้ว 2 1.7781 0.00
พุทรา 1 0.5998 0.00
ส้มโอ 1 0.4947 0.00
เพกา 1 0.7152 0.00
ยูคาลิปตัส 1 0.9766 0.00
ฝรั่ง 1 0.0776 0.00
มะยม 1 0.3151 0.00
ไข่เน่า 1 0.9210 0.00
มะขามป้อม 1 1.9676 0.00
กระท้อน 1 2.0080 0.00
ลำไย 1 0.2008 0.00
ขี้เหล็ก 1 0.7152 0.00
จำปี 1 0.1762 0.00
สาละ 1 2.9025 0.00
สัก 1 1.5462 0.00
ตาล,ตาลโตนด 1 1.9276 0.00
หม่อน 1 0.1762 0.00
หูกระจง 1 1.6228 0.00
มะปราง 1 0.0434 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
22 ไร่ 0 งาน 74 ตารางวา (35,497 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
340.13
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th