ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ชุมชนศรีมาลา
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร
  ชื่อโครงการ : ชุมชนศรีมาลา
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-02-14
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะม่วง 32 19.4171 0.00
มะปราง 11 6.8704 0.00
พญาสัตบรรณ 6 25.3532 0.00
ประดู่ 6 31.4752 0.00
หูกระจง 5 10.7362 0.00
มะพร้าว 4 3.8625 0.00
ขนุน 4 6.8121 0.00
มะขาม 4 14.6311 0.00
ราชพฤกษ์ 3 4.7233 0.00
ปีบ 3 10.3504 0.00
ส้มโอ 3 0.5751 0.00
มะขามเทศ 2 5.0715 0.00
หูกวาง 2 4.0221 0.00
มะขามป้อม 2 2.2556 0.00
มะหวด, กำชำ 1 0.4180 0.00
มะเฟือง 1 0.4947 0.00
เสลา 1 1.4116 0.00
มะกรูด 1 0.3151 0.00
กระถินณรงค์ 1 0.6447 0.00
ไผ่เสี้ยง 1 75.0581 0.00
ขี้เหล็ก 1 0.1883 0.00
ลีลาวดี 1 0.7893 0.00
เพกา 1 0.5780 0.00
ยอ 1 0.0559 0.00
จำปี 1 1.0338 0.00
กันเกรา 1 0.2269 0.00
น้อยหน่า 1 0.0000 0.00
ชมพู่ 1 0.4749 0.00
สาเก 1 5.1913 0.00
สัก 1 0.0114 0.00
พะยูง 1 0.0700 0.00
จันทร์ผา 1 0.7893 0.00
แคนา 1 2.0899 0.00
สะเดา 1 0.3478 0.00
มะยม 1 0.3821 0.00
เหลืองปรีดียาธร 1 0.8407 0.00
ตะโก 1 0.4556 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
10 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา (16,736 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
238.02
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th