ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ชุมชนราชวิถี
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร
  ชื่อโครงการ : ชุมชนราชวิถี
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-02-14
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พญาสัตบรรณ 12 60.9460 0.00
มะม่วง 10 27.5583 0.00
ราชพฤกษ์ 9 8.6798 0.00
แคนา 7 17.1537 0.00
มะพร้าว 4 10.6253 0.00
ขี้เหล็ก 3 2.7882 0.00
สน 3 4.2977 0.00
มะปราง 2 2.2458 0.00
หมาก,หมากเหลือง 2 3.9747 0.00
ไทร 2 38.0130 0.00
พิกุล 2 5.8124 0.00
ประดู่ 2 5.8613 0.00
จำปี 1 1.2791 0.00
ชมพู่มะเหมี่ยว 1 0.9766 0.00
ดอกแก้ว 1 0.6221 0.00
ลิ้นจี่ 1 2.0487 0.00
โพธิ์ 1 12.7935 0.00
มะขาม 1 6.5866 0.00
หว้า 1 5.1913 0.00
สะเดา 1 1.0926 0.00
เชอร์รี่ 1 1.1227 0.00
มะม่วงหิมพานต์ 1 5.1913 0.00
พุทรา 1 3.5732 0.00
จามจุรี 1 36.5040 0.00
ขนุน 1 0.5355 0.00
มะรุม 1 4.5565 0.00
จิก 1 3.1522 0.00
อินทนิล 1 0.6913 0.00
สัก 1 0.1835 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
34 ไร่ 0 งาน 10 ตารางวา (54,440 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
274.06
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th