ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ชุมชนวัดท่าหลวง
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร
  ชื่อโครงการ : ชุมชนวัดท่าหลวง
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-02-14
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะม่วง 37 113.0903 0.00
ราชพฤกษ์ 12 52.3769 0.00
ปีบ 12 46.0724 0.00
มะปราง 9 21.0556 0.00
สน 7 13.5423 0.00
สะเดา 7 38.5557 0.00
มะขาม 6 38.1058 0.00
ตะแบก 6 23.3523 0.00
พิกุล 5 4.2797 0.00
แคนา 4 23.0521 0.00
พญาสัตบรรณ 3 10.8367 0.00
มะรุม 3 4.1792 0.00
ชมพู่ 3 7.3809 0.00
ขนุน 3 11.3729 0.00
มะขามป้อม 2 5.8051 0.00
จำปี 2 6.0948 0.00
สัก 2 8.1510 0.00
มังคุด 2 1.6580 0.00
กระท้อน 2 5.5863 0.00
มะยม 2 3.1692 0.00
กระทุ่มบก 2 7.1430 0.00
ขี้เหล็ก 2 50.0618 0.00
ลิ้นจี่ 1 6.8103 0.00
มะกอกน้ำ 1 1.3779 0.00
สมอไทย 1 2.9025 0.00
มะกรูด 1 0.7641 0.00
วาสนา 1 3.8499 0.00
จามจุรี 1 29.6609 0.00
มะพร้าว 1 1.1840 0.00
หูกวาง 1 10.5265 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
209 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา (335,540 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
552.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th