ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ชุมชนขุนแผน
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร
  ชื่อโครงการ : ชุมชนขุนแผน
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-02-14
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะม่วง 5 6.4588 0.00
ราชพฤกษ์ 5 7.9486 0.00
สะเดา 2 8.4419 0.00
มะยม 2 1.1485 0.00
ชมพู่มะเหมี่ยว 2 2.8916 0.00
มะกรูด 1 0.4180 0.00
ขนุน 1 0.7641 0.00
เพกา 1 2.0080 0.00
มะขาม 1 0.4749 0.00
ยูคาลิปตัส 1 13.3159 0.00
สน 1 2.3459 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
11 ไร่ 0 งาน 78 ตารางวา (17,910 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
46.22
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th