ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลวง
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร
  ชื่อโครงการ : ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลวง
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-02-14
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะม่วง 22 23.1434 0.00
ขนุน 4 8.3072 0.00
มะขามเทศ 2 15.4145 0.00
หูกระจง 2 14.7047 0.00
กระท้อน 2 6.5145 0.00
พุด 1 9.8808 0.00
ปีบ 1 4.2548 0.00
จามจุรี 1 10.8095 0.00
สะเดา 1 2.3022 0.00
มะรุม 1 1.3445 0.00
ราชพฤกษ์ 1 0.7641 0.00
ตะแบก 1 0.3821 0.00
แคแสด 1 0.1533 0.00
ลำไย 1 5.1913 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
41 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา (67,048 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
103.17
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th