ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ชุมชนฝั่งสถานีรถไฟเหนือ
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร
  ชื่อโครงการ : ชุมชนฝั่งสถานีรถไฟเหนือ
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-02-15
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะม่วง 3 15.7149 0.00
ละมุด 3 13.4441 0.00
มะปราง 2 6.4383 0.00
มะขาม 2 37.9450 0.00
หูกวาง 2 8.5200 0.00
ขนุน 2 4.6713 0.00
ชมพู่ 2 4.4736 0.00
หูกระจง 1 5.8680 0.00
งิ้ว 1 18.4934 0.00
มะไฟ 1 3.2033 0.00
สะเดา 1 1.8881 0.00
มะรุม 1 0.9210 0.00
มะพร้าว 1 2.0899 0.00
สัก 1 1.0431 0.00
มะค่า 1 2.2589 0.00
สำโรง 1 4.5565 0.00
ประดู่ 1 11.7804 0.00
สาละ 1 2.3900 0.00
จามจุรี 1 6.5866 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
107 ไร่ 0 งาน 43 ตารางวา (171,371 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
152.29
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th