ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ชุมชนหลังสถานีรภไฟ
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร
  ชื่อโครงการ : ชุมชนหลังสถานีรภไฟ
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-02-15
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะม่วง 53 122.8931 0.00
จามจุรี 17 139.4903 0.00
มะพร้าว 9 8.0778 0.00
มะขาม 9 19.4123 0.00
มะปราง 5 8.0432 0.00
สะเดา 5 12.1072 0.00
กระท้อน 4 7.1739 0.00
มะขามเทศ 3 19.6015 0.00
พญาสัตบรรณ 3 15.5263 0.00
หูกระจง 2 1.5764 0.00
ขนุน 1 1.5154 0.00
มะตูม 1 8.1496 0.00
ละมุด 1 2.0080 0.00
ชมพู่ 1 0.7893 0.00
ไข่เน่า 1 0.3998 0.00
ราชพฤกษ์ 1 0.4947 0.00
ตะขบ 1 0.0776 0.00
ไทร 1 16.0864 0.00
โพธิ์ 1 25.2531 0.00
มะยม 1 1.4458 0.00
มะกอกน้ำ 1 3.9635 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
83 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา (133,385 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
414.09
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th