ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ชุมชนฝั่งสถานีรถไฟ
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร
  ชื่อโครงการ : ชุมชนฝั่งสถานีรถไฟ
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-02-15
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะม่วง 14 16.6034 0.00
สะเดา 6 13.6068 0.00
มะพร้าว 5 10.4429 0.00
มะปราง 5 4.2697 0.00
จามจุรี 5 29.3064 0.00
มะขาม 3 39.0914 0.00
ขนุน 2 2.1268 0.00
กระท้อน 2 5.9848 0.00
ข่อย 2 3.0189 0.00
ตะแบก 2 4.2698 0.00
สัก 1 0.1285 0.00
ราชพฤกษ์ 1 1.9276 0.00
สมอไทย 1 3.3069 0.00
ตะโก 1 1.6228 0.00
ขี้เหล็ก 1 1.6228 0.00
พิกุล 1 1.3779 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
137 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา (219,843 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
138.71
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th