ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ชุมชนปากคลองท่าหลวง
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร
  ชื่อโครงการ : ชุมชนปากคลองท่าหลวง
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-02-15
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะม่วง 7 25.2678 0.00
มะขาม 5 21.7582 0.00
สะเดา 4 15.4877 0.00
มะพร้าว 3 4.3626 0.00
ปีบ 3 13.5042 0.00
กระท้อน 2 10.8489 0.00
กระถินณรงค์ 1 4.6801 0.00
ราชพฤกษ์ 1 1.7719 0.00
ตะแบก 1 6.3666 0.00
ประดู่ 1 2.8056 0.00
ทุเรียน 1 6.5866 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
187 ไร่ 0 งาน 20 ตารางวา (299,278 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
113.44
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th