ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสุขภาพศาลเจ้าพ่อขุนศรี
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหนองกี่ บุรีรัมย์
  ชื่อโครงการ : สวนสุขภาพศาลเจ้าพ่อขุนศรี
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-02-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ 1 ตำบล หนองกี่ อำเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล หนองกี่
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ราชพฤกษ์ 144 164.3068 0.00
ชงโค 62 47.1641 0.00
ตะแบก 51 31.7147 0.00
อะร่าง นนทรีป่า 36 202.5945 0.00
ขี้เหล็ก 33 75.9297 0.00
ประดู่ 30 78.5196 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 28 82.1104 0.00
สะเดา 20 21.9143 0.00
จามจุรี 15 167.6376 0.00
ข่อย 13 12.7635 0.00
พฤกษ์ 11 71.1019 0.00
มะขาม 11 38.3967 0.00
พญาสัตบรรณ 10 25.5870 0.00
สัก 9 0.7577 35,800.00
โพธิ์ 7 50.6240 0.00
ตาล,ตาลโตนด 6 55.7467 0.00
แคนา 6 6.1302 0.00
พะยอม 5 12.4943 0.00
มะรุม 4 1.8224 0.00
เหียง 3 3.5277 0.00
หูกวาง 3 5.3603 0.00
กัลปพฤกษ์ 3 3.1254 0.00
กระถินณรงค์ 2 9.3284 0.00
โมก 2 0.8561 0.00
ค้อ 2 0.6630 0.00
มะเกลือ 2 4.0120 0.00
มะยม 2 0.7150 0.00
หว้า 2 4.9401 0.00
มะม่วง 2 0.0346 0.00
ปีบ 2 1.0200 0.00
ปาล์มขวด 1 12.4852 0.00
หมาก,หมากเหลือง 1 0.5998 0.00
ตะโก 1 2.5248 0.00
ยอป่า 1 3.0511 0.00
ลำไย 1 0.2008 0.00
ทองกวาว 1 5.7293 0.00
ตะขบ 1 0.7152 0.00
ติ้วขาว 1 0.3151 0.00
มะค่า 1 2.0079 0.00
ยางนา 1 0.0776 0.00
รัก 1 1.2791 0.00
ยูคาลิปตัส 1 10.3399 0.00
ตะกู 1 1.4116 0.00
สน 1 1.7340 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
25 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา (41,184 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
1,223.37
มูลค่าไม้เศรษกิจ
35,800.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th