ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองพิจิตร
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร
  ชื่อโครงการ : บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองพิจิตร
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-02-18
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ประดู่ 31 135.1445 0.00
โมกมัน 20 44.7779 0.00
พะยูง 17 24.7096 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 17 116.3061 0.00
แดง 15 24.1646 0.00
ตะเคียนทอง 12 8.2475 0.00
กระเบา 11 23.2136 0.00
มะค่าโมง 10 9.3517 0.00
ตะแบก 6 10.1433 0.00
มะม่วง 4 1.5963 0.00
นางพญาเสือโคร่ง 4 6.1288 0.00
สะแกนา 3 9.5294 0.00
สะเดา 3 2.7433 0.00
พิกุล 2 1.5559 0.00
ขนุน 2 1.2099 0.00
ฉำฉา 2 2.8299 0.00
มะยม 2 1.6213 0.00
หว้า 2 1.1559 0.00
สำโรง 1 0.4366 0.00
มะยมป่า 1 0.0857 0.00
สัก 1 0.0133 0.00
มะพร้าว 1 2.0079 0.00
ราชพฤกษ์ 1 0.0776 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
9 ไร่ 0 งาน 55 ตารางวา (14,619 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
427.05
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th