ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ถนนริมคลองท่าผา-บางแก้ว ฝั่งขวา
  หน่วยงาน : อบต.ปากแรต
  ชื่อโครงการ : ถนนริมคลองท่าผา-บางแก้ว ฝั่งขวา
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-02-25
  สถานที่ปลูก : หมู่ 8 ตำบล ปากแรต อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ปากแรต
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สัก 144 70.9316 3,743,300.00
ราชพฤกษ์ 10 17.3715 0.00
สะเดา 7 22.7322 0.00
ยางนา 2 1.1395 0.00
พญาสัตบรรณ 1 0.7152 0.00
ประดู่บ้าน 1 1.6595 0.00
หว้า 1 4.3143 0.00
มะขาม 1 1.2153 0.00
จามจุรี 1 1.3779 0.00
ประดู่ 1 1.1840 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
21 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา (34,512 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
122.64
มูลค่าไม้เศรษกิจ
3,743,300.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th