ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ถนนริมคลองท่าผา-บางแก้ว ฝั่งซ้าย
  หน่วยงาน : อบต.ปากแรต
  ชื่อโครงการ : ถนนริมคลองท่าผา-บางแก้ว ฝั่งซ้าย
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-02-25
  สถานที่ปลูก : หมู่ 4 ตำบล ปากแรต อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ปากแรต
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สัก 79 73.1430 0.00
มะพร้าว 3 4.7627 0.00
สะเดา 2 18.0381 0.00
กระท้อน 1 0.0277 0.00
ราชพฤกษ์ 1 1.3779 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
16 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา (27,034 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
97.35
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th