ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
  ชื่อโครงการ : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  วันที่ปลูก : 2022-01-18
  วันที่สำรวจ : 2022-01-18
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พญาสัตบรรณ 14 40.1848 0.00
ประดู่ป่า 12 73.6338 0.00
ราชพฤกษ์ 8 5.0272 0.00
ปาล์มหางกระรอก 8 8.1767 0.00
เหลืองปรีดียาธร 4 6.5607 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 3 16.3328 0.00
ตะแบก 2 13.9906 0.00
อโศกอินเดีย 2 1.6049 0.00
อินทผาลัม 2 8.0423 0.00
มะม่วง 1 1.9816 0.00
กะลิง 1 158.6770 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 7.3471 0.00
ไทร 1 2.9026 0.00
โพธิ์ 1 3.9635 0.00
ประดู่บ้าน 1 5.5245 0.00
แสงจันทร์ 1 0.7641 0.00
ไทรใบสามเหลี่ยม 1 41.4024 0.00
ไทรย้อย 1 45.0362 0.00
มะยม 1 1.1531 0.00
มะขาม 1 7.9857 0.00
มะรุม 1 5.3900 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
5 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา (9,533 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
455.68
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th