ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะพระพิจิตร
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะพระพิจิตร
  วันที่ปลูก : 2022-01-14
  วันที่สำรวจ : 2022-03-29
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ราชพฤกษ์ 33 0.0000 0.00
ประดู่ 29 0.0072 0.00
พะยูง 25 0.0000 0.00
เหลืองปรีดียาธร 20 0.0000 0.00
อื่นๆ 17 0.0000 0.00
สาธร 9 0.0000 0.00
หมากนวล 8 0.0000 0.00
หว้า 6 0.0000 0.00
หมาก,หมากเหลือง 5 0.0000 0.00
ลีลาวดี 5 0.0000 0.00
มะฮอกกานี 4 0.0000 0.00
มะขาม 4 0.0000 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 4 0.0000 0.00
โพธิ์ 3 0.0127 0.00
รวงผึ้ง 3 0.0000 0.00
กระดังงา 3 0.0000 0.00
สะเดา 3 0.0000 0.00
ปาล์มจีน 3 0.0000 0.00
จันทร์ผา 3 0.0000 0.00
อินทนิลน้ำ 2 0.0000 0.00
นนทรี 2 0.0000 0.00
มะพร้าว 2 0.0000 0.00
สัก 2 0.0000 0.00
รำเพย 2 0.0000 0.00
ไทร 2 0.0000 0.00
จามจุรี 2 0.0000 0.00
มะม่วง 2 0.0000 0.00
ทองอุไร 2 0.0000 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 0.0000 0.00
กระทุ่มนา 1 0.0000 0.00
ตะแบก 1 0.0000 0.00
พญาสัตบรรณ 1 0.0000 0.00
มะเดื่อเกลี้ยง, มะเดื่อป่า 1 0.0000 0.00
แคนา 1 0.0000 0.00
บุนนาค 1 0.0000 0.00
ซองออฟจาไมก้า 1 0.0000 0.00
นุ่นน้ำ/ศุภโชค 1 0.0000 0.00
ปาล์มสิบสองปันนา 1 0.0000 0.00
คอร์เดียร์ 1 0.0000 0.00
เพกา 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
10 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา (17,496 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.02
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th