ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ วัดป่าทะเมนชัย
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทะเมนชัย บุรีรัมย์
  ชื่อโครงการ : วัดป่าทะเมนชัย
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-06-10
  สถานที่ปลูก : หมู่ 5 ตำบล ทะเมนชัย อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ทะเมนชัย
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ไผ่ 26 0.0047 0.00
ยางนา 15 0.0901 0.00
มะค่าโมง 10 0.0345 0.00
มะขาม 6 0.0115 0.00
เต็ง 5 0.0000 0.00
มะม่วง 5 0.0000 0.00
สะเดา 3 0.0283 0.00
พะยูง 2 0.0000 0.00
แคนา 2 0.0000 0.00
ตะเคียนทอง 1 0.0000 0.00
นนทรี 1 0.0191 0.00
นางพญาเสือโคร่ง 1 0.0122 0.00
มะค่าแต้ 1 0.0000 0.00
ประดู่ป่า 1 0.0000 0.00
กระซิก 1 0.0000 0.00
ชิงชัน 1 0.0122 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
100 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา (161,003 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.21
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th