ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะเทศบาลลานจีน
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรี
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะเทศบาลลานจีน
  วันที่ปลูก : 2019-08-17
  วันที่สำรวจ : 2019-08-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล พนัสนิคม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พนัสนิคม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะแบก 17 3.3648 0.00
ปาล์มเยอรมัน,หมากคอนวล 10 1.5804 0.00
ไทรย้อย 9 23.9800 0.00
ประดู่ 9 5.5091 0.00
ปาล์มฟอกเทล 6 2.1240 0.00
กระท้อน 5 0.0000 0.00
ไทร 5 65.4895 0.00
มะเดื่อเกลี้ยง, มะเดื่อป่า 4 0.5440 0.00
หลิว 3 1.0128 0.00
กระทิง 3 0.4983 0.00
กระพี้จั่น 3 0.9244 0.00
แคแสด 3 0.0000 0.00
ราชพฤกษ์ 2 0.6481 0.00
ขนุน 2 0.0430 0.00
จามจุรี 2 7.7677 0.00
มะม่วง 1 0.0000 0.00
สะเดา 1 0.0000 0.00
อโศกน้ำ 1 0.0000 0.00
กัลปพฤกษ์ 1 0.0052 0.00
เสลา 1 0.0000 0.00
ทองกวาว 1 0.0680 0.00
ปีบ 1 0.9598 0.00
พญาสัตบรรณ 1 0.5379 0.00
มะขาม 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา (10,217 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
115.06
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th