ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ 3 พื้นที่ศึกษาที่ 3 ศูนย์แนะแนวฯ
  หน่วยงาน : โรงเรียนพิชญศึกษา
  ชื่อโครงการ : 3 พื้นที่ศึกษาที่ 3 ศูนย์แนะแนวฯ
  วันที่ปลูก : 1990-01-01
  วันที่สำรวจ : 2022-07-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ 8 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร ปากเกร็ด
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ชาฮกเกี้ยน 20 0.0927 0.00
กล้วยพัด 16 14.8938 0.00
พะยูง 12 5.5992 0.00
สัก 9 9.4635 41,400.00
หนวดปลาหมึก 8 5.3971 0.00
สารภี 4 1.4224 0.00
วาสนา 3 0.0644 0.00
ขนุน 3 0.6699 0.00
กระพี้จั่น 3 2.7555 0.00
โมก 2 0.0208 0.00
มะม่วง 2 1.4904 0.00
ซองออฟจาไมก้า 2 0.3939 0.00
พิลังกาสา 2 0.0223 0.00
ตีนนก 2 3.3864 0.00
เตยทะเล 1 0.3556 0.00
ประดู่บ้าน 1 0.5304 0.00
มะกอกน้ำ 1 0.0445 0.00
ละมุด 1 0.0493 0.00
ไทรย้อย 1 0.5192 0.00
แสงจันทร์ 1 0.2406 0.00
หมากเขียว 1 0.0776 0.00
กระทุ่มบก 1 1.9599 0.00
สาละ 1 3.8643 0.00
จำปา 1 2.6167 0.00
จันอิน 1 0.2261 0.00
เข็ม 1 0.0085 0.00
จำปาเทศ, กะหนาย 1 1.2675 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา (4,506 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
57.43
มูลค่าไม้เศรษกิจ
41,400.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th