ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ 4 พื้นที่ศึกษาที่ 4 ศาลาเรือนไทย
  หน่วยงาน : โรงเรียนพิชญศึกษา
  ชื่อโครงการ : 4 พื้นที่ศึกษาที่ 4 ศาลาเรือนไทย
  วันที่ปลูก : 1990-01-01
  วันที่สำรวจ : 2022-07-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ 8 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร ปากเกร็ด
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
หมากเขียว 20 1.5150 0.00
ติ่งตั่ง 9 0.4286 0.00
ดอกแก้ว 8 0.1355 0.00
หนวดปลาหมึก 7 5.5283 0.00
พิลังกาสา 7 0.1529 0.00
ไทรย้อย 5 66.4357 0.00
พุด 5 0.0399 0.00
มะม่วง 5 2.4292 0.00
จั๋งจีน 5 0.0728 0.00
บุหงาส่าหรี 4 0.5386 0.00
ลำดวน 4 1.1546 0.00
ประดู่บ้าน 4 5.2058 0.00
4 0.0273 0.00
เต่าร้าง 4 0.7009 0.00
พันจำ 4 0.6330 0.00
วาสนา 3 0.1120 0.00
โมก 3 0.2152 0.00
มะขาม 3 2.7210 0.00
ช้องนาง 3 0.0143 0.00
โนรา 3 0.0435 0.00
ชาฮกเกี้ยน 3 0.1023 0.00
ก้ามกุ้งสีทอง 3 0.0255 0.00
แย้มปีนัง 3 0.0298 0.00
ปาล์มค้อ 3 1.8801 0.00
สุพรรณิการ์ 2 1.7323 0.00
กล้วยหมูสัง 2 0.0711 0.00
ประยงค์ 2 0.0208 0.00
โสก 2 0.2058 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 2 4.2330 0.00
จิกทะเล 2 4.9464 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 2 2.9803 0.00
โมกแดง,โมกป่า 2 0.0168 0.00
ขานาง 2 1.6080 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 2 1.9480 0.00
คัดเค้าเครือ 2 0.6268 0.00
ข้าวหลามดง 1 0.0075 0.00
กระทิง 1 1.1822 0.00
สารภี 1 0.0086 0.00
ขนุน 1 0.7152 0.00
ปรู๋ 1 0.1181 0.00
มะกรูด 1 0.0065 0.00
ชำมะเลียง 1 0.0044 0.00
พุดซ้อน 1 0.0031 0.00
พุดเศรษฐีสยาม 1 0.0029 0.00
ตันหยง 1 0.1612 0.00
ละมุด 1 0.0857 0.00
เกด 1 0.6469 0.00
มะตูม 1 0.0046 0.00
โมกหลวง 1 0.0877 0.00
กระทุ่มนา 1 0.1020 0.00
รำเพย 1 0.0329 0.00
ยางนา 1 1.9276 0.00
ราชพฤกษ์ 1 0.6827 0.00
รวงผึ้ง 1 0.0120 0.00
ลีลาวดี 1 0.0612 0.00
หว้า 1 2.6555 0.00
จิกสวน 1 0.2151 0.00
จำปาเทศ, กะหนาย 1 0.4366 0.00
ลำพู 1 4.9024 0.00
เตยทะเล 1 0.5998 0.00
จำปา 1 0.0029 0.00
พิกุล 1 0.1246 0.00
ชมพู่น้ำดอกไม้ 1 0.0651 0.00
หมี่ 1 0.7253 0.00
สนฉัตร 1 0.0858 0.00
เข็ม 1 0.2008 0.00
ปาล์มคอแดง 1 0.5149 0.00
ซองออฟจาไมก้า 1 0.0191 0.00
มิกกี้เม้าส์ 1 0.0087 0.00
สาละ 1 1.6966 0.00
หูกวาง 1 0.8857 0.00
คงคาเดือด 1 0.6036 0.00
จันทน์กะพ้อ 1 0.0223 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา (1,357 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
128.15
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th