ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ 5 พื้นที่ศึกษาที่ 5 อุทยานอนุรักษ์พลังงาน
  หน่วยงาน : โรงเรียนพิชญศึกษา
  ชื่อโครงการ : 5 พื้นที่ศึกษาที่ 5 อุทยานอนุรักษ์พลังงาน
  วันที่ปลูก : 1990-01-01
  วันที่สำรวจ : 2022-07-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ 8 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร ปากเกร็ด
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พิลังกาสา 42 0.8692 0.00
มะม่วง 8 5.4272 0.00
การเวก 8 0.6770 0.00
หนวดปลาหมึก 6 8.0669 0.00
หมากเขียว 6 0.6050 0.00
เต่าร้าง 4 0.6003 0.00
โมก 4 0.0915 0.00
เขยตาย 3 0.0474 0.00
ขนุน 3 3.1329 0.00
ดอกแก้ว 3 0.0537 0.00
เสลา 3 2.8524 0.00
ตองแตก 3 0.0205 0.00
มะฮอกกานีใบใหญ่ 3 7.5186 0.00
พุด 3 0.0721 0.00
มะขามป้อม 2 2.0834 0.00
เข็มป่า 2 0.0817 0.00
ทองหลางลาย 2 1.6313 0.00
2 0.0136 0.00
พญาเล็บครุฑ 2 0.0261 0.00
ส้มโอ 1 0.0120 0.00
ชมพู่ 1 0.4556 0.00
ไทรย้อย 1 6.5866 0.00
สะเดา 1 0.6221 0.00
มะตูม 1 0.0155 0.00
จำปี 1 0.7797 0.00
หว้า 1 5.7293 0.00
ประดู่บ้าน 1 5.5923 0.00
พญาสัตบรรณ 1 0.0557 0.00
ข่อย 1 0.2136 0.00
ก้ามกุ้งสีทอง 1 0.0068 0.00
กล้วยพัด 1 1.6228 0.00
พะยูง 1 1.1840 0.00
กฤษณา 1 2.2986 0.00
ปีบ 1 0.0994 0.00
ยอบ้าน 1 0.0020 0.00
สาละ 1 3.6826 0.00
อินทนิลน้ำ 1 2.3264 0.00
คงคาเดือด 1 0.0378 0.00
โสกสะปัน,อโศกสปัน 1 0.0089 0.00
มะหวด, กำชำ 1 0.1198 0.00
มะพูด 1 0.1493 0.00
ทุเรียน 1 0.0143 0.00
ชมพู่มะเหมี่ยว 1 0.1264 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 0 งาน 19 ตารางวา (1,676 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
65.61
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th