ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ 6 พื้นที่ศึกษาที่ 6 สวนเกษตรทฤษฎีใหม่
  หน่วยงาน : โรงเรียนพิชญศึกษา
  ชื่อโครงการ : 6 พื้นที่ศึกษาที่ 6 สวนเกษตรทฤษฎีใหม่
  วันที่ปลูก : 1990-01-01
  วันที่สำรวจ : 2022-07-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ 8 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร ปากเกร็ด
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ลีลาวดี 39 4.0773 0.00
เข็มป่า 15 0.6842 0.00
พิลังกาสา 13 0.7409 0.00
กล้วย 10 4.7355 0.00
ก้ามกุ้งสีทอง 9 0.0503 0.00
มะม่วง 7 4.0450 0.00
นุ่นน้ำ/ศุภโชค 6 86.7557 0.00
ข่อย 5 0.8792 0.00
ชาฮกเกี้ยน 5 0.1310 0.00
หมากเขียว 5 0.4542 0.00
ขนุน 4 3.5985 0.00
เชอร์รี่ 4 0.3089 0.00
ไผ่ 4 109.3917 0.00
โพธิ์ 3 87.3061 0.00
กระท้อน 3 0.8193 0.00
ไผ่น้ำเต้า 3 21.7063 0.00
ศรีตรัง 3 1.1097 0.00
โสกสะปัน,อโศกสปัน 3 1.9753 0.00
มะสัง 3 0.0227 0.00
สะเดา 3 0.7755 0.00
กลึงกล่อม 3 0.1077 0.00
ประยงค์ 3 0.0366 0.00
มะหวด, กำชำ 3 1.1773 0.00
กัลปพฤกษ์ 3 2.8350 0.00
ชมพู่มะเหมี่ยว 3 1.7941 0.00
โมก 3 0.0638 0.00
มะปราง 3 0.1856 0.00
ชมพู่ 3 1.3615 0.00
ปาล์มน้ำมัน 3 7.1849 0.00
เทียนทอง 3 0.0287 0.00
พะยูง 3 0.3251 0.00
ซองออฟจาไมก้า 2 0.0703 0.00
เสลา 2 4.1012 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 2 4.1064 0.00
จันทร์ผา 2 0.1993 0.00
นนทรี 2 0.4797 0.00
ชำมะเลียง 2 0.0238 0.00
กระพี้จั่น 2 2.7803 0.00
มะตาด 2 0.1760 0.00
นมแมว 2 0.0309 0.00
ราชพฤกษ์ 2 2.0003 0.00
มะม่วงหาวมะนาวโห่ 2 0.0237 0.00
เขยตาย 2 0.0617 0.00
ทุเรียนเทศ 2 0.0509 0.00
พลอง 2 0.2184 0.00
ประดู่ 2 2.5719 0.00
มะพร้าว 2 0.8754 0.00
พะยอม 2 2.3076 0.00
ยอบ้าน 1 0.1030 0.00
สาละ 1 4.0788 0.00
ไทรย้อย 1 5.0610 0.00
อบเชยไทย,เชียดใหญ่ 1 0.0399 0.00
อินทนิลน้ำ 1 1.2791 0.00
ขี้เหล็ก 1 0.4034 0.00
มะรุม 1 0.0433 0.00
มะยม 1 0.0700 0.00
อวบดำ 1 0.0023 0.00
มะกรูด 1 0.0122 0.00
ลำไย 1 0.0167 0.00
พู่ชมพู,พู่จอมพล 1 0.0034 0.00
โสกเหลือง (ต้นศรียะลา) 1 0.0623 0.00
เปล้าน้อย 1 0.0223 0.00
หว้า 1 3.1014 0.00
มะพูด 1 0.4749 0.00
จันอิน 1 2.0079 0.00
โนรา 1 0.0068 0.00
ประดู่แดง 1 1.0538 0.00
ตะเคียนทอง 1 0.9885 0.00
น้อยหน่า 1 0.0815 0.00
ประดู่ป่า 1 0.7188 0.00
จันทน์หอม 1 0.0809 0.00
ปาล์มขวด 1 2.9516 0.00
แคนา 1 2.2351 0.00
กระทุ่มบก 1 6.5866 0.00
มะเดื่อเกลี้ยง, มะเดื่อป่า 1 1.2504 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา (3,786 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
397.48
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th