ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ 7 พื้นที่ศึกษาที่ 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
  หน่วยงาน : โรงเรียนพิชญศึกษา
  ชื่อโครงการ : 7 พื้นที่ศึกษาที่ 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
  วันที่ปลูก : 1990-01-01
  วันที่สำรวจ : 2022-07-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ 8 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร ปากเกร็ด
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
จำปี 13 15.7653 0.00
กล้วย 9 4.2178 0.00
ราชพฤกษ์ 7 10.4802 0.00
หมากเขียว 7 0.1583 0.00
โพธิ์ศรี 6 3.1404 0.00
โสก 5 1.1635 0.00
จำปา 5 0.8641 0.00
ลีลาวดี 5 0.4872 0.00
จำปาเทศ, กะหนาย 5 0.6516 0.00
มะม่วง 4 1.5095 0.00
มหาพรหมราชินี 4 0.2418 0.00
ฝรั่ง 4 0.4826 0.00
น้อยหน่า 4 0.3708 0.00
สาละ 4 1.1413 0.00
เข็มป่า 4 0.8492 0.00
กลึงกล่อม 4 0.1357 0.00
ลำดวน 3 0.3222 0.00
พญาสัตบรรณ 3 13.3071 0.00
ไผ่ 3 14.0456 0.00
พิกุล 3 0.5960 0.00
ส้มโอ 3 0.3810 0.00
ไคร้ย้อย, กระดิ่งนางฟ้า 3 0.4821 0.00
กล้วยหมูสัง 3 0.0816 0.00
กาจะ 2 0.2501 0.00
ขนุน 2 0.9093 0.00
ประยงค์ 2 0.0423 0.00
โสกเหลือง (ต้นศรียะลา) 2 0.6757 0.00
เจ้าหญิงสีชมพู, เจ้าสาวสีชมพู 2 0.7382 0.00
เทียนทอง 2 0.0791 0.00
มะเดื่อฉิ่ง 2 0.1150 0.00
คอร์เดียร์ 2 0.1585 0.00
ไผ่หวาน 2 31.2869 0.00
ปอป้าย, ปอทะเล 2 0.1674 0.00
พิลังกาสา 2 0.0711 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 2 0.8570 0.00
โสกขาว 2 0.1459 0.00
โสกสะปัน,อโศกสปัน 2 0.3355 0.00
เหลืองจันท์ 2 0.0266 0.00
นมแมว 1 0.0325 0.00
กัดลิ้น 1 0.2046 0.00
แคแสด 1 0.0038 0.00
นมหนู 1 0.0533 0.00
มะยม 1 0.1030 0.00
ยี่หุบ 1 0.1493 0.00
ไผ่น้ำเต้า 1 6.5866 0.00
โสกพวง 1 0.0097 0.00
จวง,เทพทาโร 1 0.6395 0.00
พระเจ้าห้าพระองค์ 1 2.5672 0.00
โพขี้นก 1 0.0226 0.00
ชมพู่มะเหมี่ยว 1 0.2136 0.00
ปีบทอง 1 0.3478 0.00
สาวสันทราย 1 0.0024 0.00
มะขาม 1 1.7340 0.00
ยี่โถ 1 0.0232 0.00
ชมพู่น้ำดอกไม้ 1 0.8938 0.00
มะปราง 1 0.2406 0.00
กระถินณรงค์ 1 11.3870 0.00
คำมอกหลวง 1 0.0700 0.00
ชาฮกเกี้ยน 1 0.0277 0.00
ชงโค 1 0.1202 0.00
มะริด 1 0.6160 0.00
มะเฟือง 1 0.0120 0.00
ชมพู่ 1 0.3821 0.00
เบาบับ 1 3.5403 0.00
พะวา 1 0.0776 0.00
โสกเขา 1 0.0091 0.00
จำปูน 1 0.0029 0.00
ข้าวหลามดง 1 0.0155 0.00
ชำมะเลียง 1 0.0495 0.00
กระพี้จั่น 1 0.3478 0.00
เชอร์รี่ 1 0.0941 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
3 ไร่ 0 งาน 63 ตารางวา (5,050 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
137.31
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th