ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ 8 พื้นที่ศึกษาที่ 8 สนามฟุตบอล
  หน่วยงาน : โรงเรียนพิชญศึกษา
  ชื่อโครงการ : 8 พื้นที่ศึกษาที่ 8 สนามฟุตบอล
  วันที่ปลูก : 1990-01-01
  วันที่สำรวจ : 2022-07-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ 8 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร ปากเกร็ด
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พิลังกาสา 278 7.3416 0.00
น้ำเต้าต้น, น้ำเต้าญี่ปุ่น 34 12.8151 0.00
พญาสัตบรรณ 15 13.2949 0.00
หนวดปลาหมึก 8 2.8360 0.00
ทองหลางลาย 5 1.3509 0.00
กระถินเทพา 5 8.6408 0.00
ไทรย้อย 4 16.2402 0.00
ชาฮกเกี้ยน 4 0.1252 0.00
หว้า 3 9.8343 0.00
กล้วยพัด 3 2.6468 0.00
สัก 2 1.1074 0.00
โมก 2 0.0553 0.00
ชะมวง 2 0.4575 0.00
มะยม 1 0.3151 0.00
จามจุรี 1 7.5683 0.00
กัลปพฤกษ์ 1 0.8671 0.00
กลึงกล่อม 1 0.0277 0.00
พู่ชมพู,พู่จอมพล 1 0.0857 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา (3,032 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
85.61
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th