ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ 9 พื้นที่ศึกษาที่ 9 ลานกีฬา
  หน่วยงาน : โรงเรียนพิชญศึกษา
  ชื่อโครงการ : 9 พื้นที่ศึกษาที่ 9 ลานกีฬา
  วันที่ปลูก : 1990-01-01
  วันที่สำรวจ : 2022-07-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ 8 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร ปากเกร็ด
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พิลังกาสา 135 4.1382 0.00
ลีลาวดี 22 5.2353 0.00
น้ำเต้าต้น, น้ำเต้าญี่ปุ่น 21 9.4735 0.00
พญาสัตบรรณ 15 13.3558 0.00
สัก 13 1.7747 633,600.00
หว้า 7 11.4796 0.00
หูกระจง 4 2.1509 0.00
รัก 4 0.1068 0.00
ไทรย้อย 3 2.1842 0.00
มะม่วง 3 1.3704 0.00
เลี่ยน 3 0.7234 0.00
นุ่นน้ำ/ศุภโชค 3 0.2450 0.00
ราชพฤกษ์ 2 1.5833 0.00
จามจุรี 2 10.2692 0.00
ปีบ 2 1.1625 0.00
กล้วย 2 1.0715 0.00
ยี่โถ 2 0.0509 0.00
ตะเคียนทอง 2 0.2245 0.00
นนทรี 1 2.8539 0.00
ประดู่บ้าน 1 2.1316 0.00
โมก 1 0.0378 0.00
ชาฮกเกี้ยน 1 0.0232 0.00
ซองออฟจาไมก้า 1 0.0277 0.00
หูกวาง 1 1.5154 0.00
ทองหลางลาย 1 0.2136 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 2.0079 0.00
โพธิ์ศรี 1 0.3821 0.00
ประดู่ป่า 1 1.8102 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา (3,845 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
77.60
มูลค่าไม้เศรษกิจ
633,600.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th