ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ 10 พื้นที่ศึกษาที่ 10 ศาลาแปดเหลี่ยม
  หน่วยงาน : โรงเรียนพิชญศึกษา
  ชื่อโครงการ : 10 พื้นที่ศึกษาที่ 10 ศาลาแปดเหลี่ยม
  วันที่ปลูก : 1990-01-01
  วันที่สำรวจ : 2022-07-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ 8 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร ปากเกร็ด
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ไทรย้อย 26 146.7772 0.00
ชาฮกเกี้ยน 24 0.6620 0.00
หมากเขียว 19 1.3895 0.00
โมก 9 0.5225 0.00
ยี่โถ 7 0.2292 0.00
นนทรี 5 25.2097 0.00
ทองอุไร 5 0.1139 0.00
วาสนา 4 0.5668 0.00
หูกระจง 4 4.4384 0.00
คนทีสอ 4 0.1711 0.00
มะขามป้อม 3 0.9882 0.00
พิกุล 3 3.6105 0.00
แก้วเจ้าจอม 3 0.3623 0.00
การเวก 3 0.4772 0.00
มะม่วง 2 5.3519 0.00
ทับทิม 2 0.1495 0.00
มะนาว 2 0.0405 0.00
สัก 2 1.5656 0.00
พญาสัตบรรณ 2 2.0185 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 2 7.1382 0.00
ข่อย 2 0.2064 0.00
เหลืองปรีดียาธร 2 0.6835 0.00
ประยงค์ 1 0.0378 0.00
มะม่วงหาวมะนาวโห่ 1 0.0232 0.00
ไผ่ 1 10.1783 0.00
มะขาม 1 4.1370 0.00
โนรา 1 0.0776 0.00
เฟื่องฟ้า 1 0.0074 0.00
เข็ม 1 0.0277 0.00
นีออน 1 0.0434 0.00
ก้ามกุ้งสีทอง 1 0.0277 0.00
ปาล์มน้ำมัน 1 3.3069 0.00
เทียนทอง 1 0.0559 0.00
ปีบ 1 1.1227 0.00
หูกวาง 1 2.3459 0.00
พุดเศรษฐีสยาม 1 0.0277 0.00
รวงผึ้ง 1 0.0191 0.00
โพขี้นก 1 6.2220 0.00
ประดู่ป่า 1 7.3471 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา (2,770 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
237.68
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th