ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ 11 พื้นที่ศึกษาที่ 11 ลานจอดรถ-อู่รถโรงเรียน-และทางเข้าโรงเรียน
  หน่วยงาน : โรงเรียนพิชญศึกษา
  ชื่อโครงการ : 11 พื้นที่ศึกษาที่ 11 ลานจอดรถ-อู่รถโรงเรียน-และทางเข้าโรงเรียน
  วันที่ปลูก : 1990-01-01
  วันที่สำรวจ : 2022-07-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร ปากเกร็ด
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พญาสัตบรรณ 36 53.4151 0.00
โมก 30 1.3175 0.00
ไผ่ 26 180.0507 0.00
พิลังกาสา 25 0.9828 0.00
หมากเขียว 22 1.3083 0.00
หว้า 18 30.6960 0.00
กล้วย 15 6.6543 0.00
ยี่โถ 15 0.5288 0.00
เทียนทอง 14 0.4365 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 14 24.7712 0.00
หูกวาง 9 12.2756 0.00
ยางอินเดีย 9 38.2186 0.00
มะขาม 8 20.6277 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 8 13.1700 0.00
ซองออฟจาไมก้า 7 0.2239 0.00
ราชพฤกษ์ 7 6.1809 0.00
หางนกยูงไทย 6 0.3611 0.00
หูกระจง 6 5.0187 0.00
มะม่วง 5 4.3879 0.00
ขนุน 5 10.2679 0.00
ทองอุไร 5 0.1669 0.00
มะฮอกกานีใบใหญ่ 5 2.6856 0.00
มะกรูด 5 0.2477 0.00
ละมุด 5 1.3313 0.00
มะนาว 5 0.2052 0.00
วาสนา 5 0.3097 0.00
เฟื่องฟ้า 5 0.1581 0.00
ก้ามกุ้งสีทอง 5 0.0609 0.00
ทองหลางลาย 4 3.1376 0.00
เชอร์รี่ 4 0.3347 0.00
ยางนา 4 10.7527 0.00
เทียนกิ่ง 4 0.3957 0.00
ลีลาวดี 4 0.7679 0.00
ทองหลาง 4 0.4651 0.00
น้ำเต้าต้น, น้ำเต้าญี่ปุ่น 4 2.4740 0.00
เข็ม 4 0.0769 0.00
ดอกแก้ว 4 1.0612 0.00
ไทรย้อย 3 15.6887 0.00
มะยม 3 0.6382 0.00
มะขามเทศ 3 3.1617 0.00
โนรา 3 0.1777 0.00
กระถินณรงค์ 3 12.9311 0.00
เข็มป่า 2 0.5632 0.00
มะรุม 2 2.3421 0.00
พญาเล็บครุฑ 2 0.0820 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 2 1.4109 0.00
พญากาหลง 2 0.0106 0.00
ปอสา 2 2.0387 0.00
ชาฮกเกี้ยน 2 0.0557 0.00
หนวดปลาหมึก 1 0.1122 0.00
มะพร้าว 1 0.6221 0.00
โพธิ์ 1 2.3022 0.00
ยอบ้าน 1 0.1883 0.00
นนทรี 1 3.9635 0.00
ลำไย 1 0.5566 0.00
มะเม่าขน 1 0.2261 0.00
มะตูม 1 0.5355 0.00
กาหลง 1 0.0017 0.00
กระทิง 1 3.6826 0.00
ทับทิม 1 0.0277 0.00
ชมพู่มะเหมี่ยว 1 0.5998 0.00
จามจุรี 1 7.3471 0.00
มะกล่ำต้น 1 1.3191 0.00
ประดู่บ้าน 1 0.8407 0.00
ตะขบ 1 0.0304 0.00
ประดู่แดง 1 0.2841 0.00
ประดู่ป่า 1 3.4122 0.00
ปอป้าย, ปอทะเล 1 0.9210 0.00
ชะมวง 1 0.6678 0.00
พฤกษ์ 1 9.3437 0.00
เตยทะเล 1 0.4947 0.00
มะเดื่อกวาง 1 0.1366 0.00
มะขามป้อม 1 0.7394 0.00
พิกุล 1 0.2406 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
11 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา (19,024 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
513.22
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th