ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศาลาเรือนไทย
  หน่วยงาน : โรงเรียนสารวิทยา
  ชื่อโครงการ : ศาลาเรือนไทย
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-07-18
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล เสนานิคม อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : กรุงเทพมหานคร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ลีลาวดี 7 0.3039 0.00
สาละ 3 0.1302 0.00
มะเฟือง 2 0.0868 0.00
ปีบ 2 0.0868 0.00
จันทร์ผา 1 0.0434 0.00
พิกุล 1 0.0434 0.00
สารภี 1 0.0434 0.00
อโศกอินเดีย 1 0.0434 0.00
มะพร้าว 1 0.0434 0.00
ขนุน 1 0.0434 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา (509 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.87
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th