ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะ สวนหลวงร.9 สุราษฎร์ธานี
  หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะ สวนหลวงร.9 สุราษฎร์ธานี
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-07-27
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ไทรย้อย 57 2,429.8394 0.00
ตะเคียนทอง 44 28.9786 0.00
ปาล์มหางกระรอก 44 49.8143 0.00
กระถินณรงค์ 31 243.2840 0.00
ราชพฤกษ์ 31 27.1449 0.00
พญาสัตบรรณ 29 93.6684 0.00
หูกระจง 20 26.7316 0.00
มะฮอกกานี 18 80.9839 0.00
ตะแบก 14 24.5997 0.00
อินทนิลน้ำ 9 30.2597 0.00
ยางนา 9 7.8836 0.00
ประดู่บ้าน 9 31.6547 0.00
ประดู่ป่า 9 70.2597 0.00
อโศกอินเดีย 8 5.9203 0.00
ประคำไก่ 7 5.5031 0.00
สัก 7 2.7166 255,200.00
ปาล์มยะวา 6 4.3233 0.00
โพธิ์ 6 11.7821 0.00
ไทรทอง 6 69.6613 0.00
ตาลฟ้า 5 18.8419 0.00
ปาล์มแว็กซ์ 5 3.0053 0.00
มะม่วง 4 4.4980 0.00
ปาล์มพัด 4 2.4363 0.00
มะเม่าขน 4 15.2715 0.00
สุพรรณิการ์ 3 12.9319 0.00
เหลืองปรีดียาธร 3 4.7144 0.00
ปีบ 3 9.7490 0.00
ไกร 3 31.7320 0.00
พะยูง 3 15.6785 0.00
ปาล์มน้ำมัน 3 14.1863 0.00
เสลา 3 7.2613 0.00
รวงผึ้ง 3 0.5749 0.00
มะยม 2 0.3327 0.00
แปรงล้างขวด 2 25.5774 0.00
สาละ 2 1.5087 0.00
มะขามป้อม 2 6.3864 0.00
มะฮอกกานีใบใหญ่ 2 11.4792 0.00
ยอบ้าน 2 12.0027 0.00
เหรียง 2 12.9576 0.00
สีเสียดแก่น 1 4.2548 0.00
หมากนวล 1 0.2136 0.00
หว้า 1 12.5875 0.00
หูกวาง 1 43.8720 0.00
พะยอม 1 0.1762 0.00
หมี่ 1 0.1424 0.00
สะเดาเทียม 1 2.9026 0.00
กระถินเทพา 1 1.4458 0.00
โมกมัน 1 5.9380 0.00
นุ่นน้ำ/ศุภโชค 1 0.1424 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 1.2470 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
41 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา (66,742 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
3,529.06
มูลค่าไม้เศรษกิจ
255,200.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th