ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  หน่วยงาน : HMMT
  ชื่อโครงการ : บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  วันที่ปลูก : 2021-10-18
  วันที่สำรวจ : 2022-08-18
  สถานที่ปลูก : หมู่ 4 ตำบล คลองสวน อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล คลองสวน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะแบก 73 3.2341 0.00
ทองกวาว 66 4.7523 0.00
กัลปพฤกษ์ 49 2.7518 0.00
แคนา 35 2.2937 0.00
ชงโค 28 1.1191 0.00
มะฮอกกานี 27 3.8333 0.00
กันเกรา 15 0.0958 0.00
จำปี 11 0.4393 0.00
สะเดา 11 1.3070 0.00
ยางนา 11 0.2330 0.00
ปาล์มฟอกเทล 10 1.2025 0.00
ราชพฤกษ์ 9 0.4898 0.00
สนฉัตร 9 0.3845 0.00
สาเก 5 0.7577 0.00
ซิลเวอร์ โอ๊ค 2 0.1420 0.00
สั่งทำ 2 0.0840 0.00
1 0.0047 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
9 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา (14,844 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
23.12
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th