ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ บริเวณ ริมถนนสนามฟุตบอล และสารารมย์
  หน่วยงาน : โรงเรียนสารวิทยา
  ชื่อโครงการ : บริเวณ ริมถนนสนามฟุตบอล และสารารมย์
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-08-31
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล เสนานิคม อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : กรุงเทพมหานคร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ประดู่ 11 0.4776 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 4 0.1737 0.00
มะฮอกกานี 4 0.1737 0.00
หว้า 1 0.0000 0.00
กรรณิการ์ 1 0.0445 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 0.0434 0.00
ตะแบก 1 0.0434 0.00
พิกุล 1 0.0434 0.00
หูกวาง 1 0.0434 0.00
ตีนเป็ดขาว, ตีนเป็ดเล็ก 1 0.0434 0.00
ราชพฤกษ์ 1 0.0434 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา (9,631 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
1.13
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th