ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ บริเวณ สนามฟุตบอล หอประชุม และบริเวณศาลตายาย
  หน่วยงาน : โรงเรียนสารวิทยา
  ชื่อโครงการ : บริเวณ สนามฟุตบอล หอประชุม และบริเวณศาลตายาย
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-08-31
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล เสนานิคม อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : กรุงเทพมหานคร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ประดู่ 12 0.5210 0.00
มะฮอกกานี 10 0.4341 0.00
สาละ 3 0.1302 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 0 งาน 49 ตารางวา (3,395 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
1.09
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th