ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ชื่อโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วันที่ปลูก : 2022-09-07
  วันที่สำรวจ : 2022-09-07
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล บางมด อำเภอ เขตทุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : กรุงเทพมหานคร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ปีบ 20 39.5752 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 8 26.1421 0.00
ราชพฤกษ์ 7 6.0199 0.00
ตะเคียนทอง 6 14.7026 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 6 18.8213 0.00
อินทนิลน้ำ 5 2.5249 0.00
สนประดิพัทธ์ 4 11.8333 0.00
ประดู่ 3 5.3954 0.00
ลีลาวดี 3 1.3033 0.00
ปาล์มยะวา 3 2.7193 0.00
อโศกอินเดีย 3 1.5660 0.00
ปาล์มเยอรมัน,หมากคอนวล 2 1.0727 0.00
มะม่วง 2 2.8973 0.00
นนทรี 1 6.5866 0.00
ตะแบก 1 0.3151 0.00
สะเดา 1 1.3779 0.00
หูกวาง 1 4.5565 0.00
น้ำเต้าต้น, น้ำเต้าญี่ปุ่น 1 0.5566 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
15 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา (24,871 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
147.97
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th