ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะศรีตาปี
  หน่วยงาน : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะศรีตาปี
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2022-12-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ปาล์มหางกระรอก 54 42.2512 0.00
สนมังกร 34 9.3642 0.00
หมากนวล 18 7.4029 0.00
หูกวาง 11 108.8949 0.00
หมากเขียว 6 5.6325 0.00
เหลืองปรีดียาธร 5 4.4311 0.00
อินทผาลัม 4 17.1217 0.00
โพทะเล 4 90.9023 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 3 16.2391 0.00
ขนุน 3 1.3387 0.00
สนแผง 3 6.7934 0.00
ตะแบก 2 13.8443 0.00
ปาล์มน้ำมัน 2 8.6028 0.00
หลิว 2 4.5254 0.00
ปาล์มแว็กซ์ 2 0.7477 0.00
ปาล์มสิบสองปันนา 2 0.6825 0.00
ปาล์มพัด 2 2.3129 0.00
คริสตินา 2 3.3665 0.00
มะพร้าว 2 1.8436 0.00
กระถินณรงค์ 1 11.7804 0.00
จันทร์ผา 1 2.6167 0.00
มะม่วง 1 0.7101 0.00
อินทนิลน้ำ 1 8.9941 0.00
ไทรย้อย 1 8.1496 0.00
ข่อย 1 1.3779 0.00
ไทรเกาหลี 1 0.2406 0.00
หมากแดง 1 1.1227 0.00
อโศกอินเดีย 1 1.9276 0.00
โพธิ์ 1 121.0260 0.00
ประดู่บ้าน 1 2.6167 0.00
มะฮอกกานี 1 2.4345 0.00
ตะขบป่า 1 0.0434 0.00
ลีลาวดี 1 0.0495 0.00
ควินิน(ขี้นิน) หรือต้นสะเดาอินเดีย 1 3.7937 0.00
เกาลัดไทย 1 0.1883 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
5 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา (8,575 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
513.37
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th